500 000 soltak i Sverige till 2020 – skriv under!

Släpp loss solkraften

Just nu sker en dramatisk ökning av solkraft i världen. Energin blir allt enklare och lönsammare att utvinna. I andra länder säljer Ikea solceller – men inte i Sverige. Här utreder och analyserar vi istället. På samma sätt står nu färdiga vindkraftsparker outnyttjade till havs och svenska satsningen på solceller har fastnat i en byråkratiskt gegga.

För att rädda klimatet är det nödvändigt att ställa om till 100% förnybar energi. Därför är det oroande att Sverige är bland de sämsta i Europa på solenergi.

Vi behöver bättre politiska lösningar!

Skriv på - låt inte Sverige hamna på efterkälken

Till Sveriges ansvariga ministrar Åsa Romson och Ibrahim Baylan:

» Jag vill se minst 500 000 soltak i Sverige till 2020!

» Förenkla regler och stimulera utvecklingen av solenergi och havsbaserad vindkraft.

19005
har redan skrivit på. Mål: 20000